Novice

Učne težave

Šola se je ponovno pričela, večina otrok je že zaključila s poletnimi počitnicami in sedla v šolske klopi. Medtem, ko nekateri otroci začetek šole že nestrpno pričakujejo, je pri drugih že prisotna stiska. Pri poučevanju učencev moramo zato upoštevati individualne razlike, še posebno, če se pri učencu kažejo učne težave ali druge razvojne težave. Pomembno je, da primanjkljaje in težave pri učencih hitro prepoznamo (npr. pregled pri specialnem pedagogu) ter otroku nudimo ustrezno pomoč. Pomoč lahko otroku nudi ustrezno usposobljen strokovnjak, npr. specialni pedagog. Specialni pedagog se posveti predvsem učnim težavam, kot so težave pri branju, pisanju, računanju, učenju učenja ipd. V kolikor so pri otroku prisotne tudi čustvene in vedenjske težave, vam lahko pomaga psiholog. Naloga psihologa je, da z otrokom skupaj najdeta vzrok za težave, ki se pri otroku pojavljajo ter z soustvarjalnim odnosom te težave premagata. Čustvene in vedenjske težave so pogosto lahko posledica neučinkovite zgodnje obravnave, kjer so pri otroku spregledane primarne težave.
Na pojav učnih težav lahko vpliva tudi šibkejši govorno-jezikovni razvoj (predvsem na področjih, ki so povezana z jezikom. Težave pri govoru in jeziku lahko odkrije logoped, zato je priporočljivo, da ob sumu na GJM obiščemo logopeda. Logoped strokovno oceni, za kakšne težave gre ter svetuje glede nadaljnjega dela z otrokom.
Ena izmed pogostejših učnih težav je tudi disleksija. Disleksija je nevrološko pogojena motnja, ki se kaže predvsem kot težave pri branju. Posamezniki z disleksijo ponavadi berejo na ravni, ki je znatno nižja od pričakovane, glede na normalno inteligenco. Kljub temu, da se motnja razlikuje od osebe do osebe, so skupne značilnosti oseb z disleksijo težave s fonološkim zavedanjem, črkovanjem ali težave s hitrostjo vizualno-verbalnih odzivov. Disleksija je v nekaterih družinah lahko dedna, saj je znanstveno dokazano da obstajajo geni, zaradi katerih ima oseba lahko večje možnosti za razvoj disleksije (National institute of neurological disorders and stroke, 2011). Tudi pri disleksiji vam lahko pomaga specialni pedagog, ki glede na močna in šibka področja odkrije, na kakšen način se disleksija kaže ter vam svetuje načine in strategije, s katerimi lahko kljub disleksiji uspešno in kvalitetno opravljate tako službena kot domača opravila.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *